Pages

Subscribe:

Ads 468x60px

Consagració al Sagrat Cor de Jesús

Compost per Santa Margarida Maria

Jo, N..., em dono i consagro al Sagrat Cor de Nostre Senyor Jesucrist, jo li dono ma persona i ma vida, mes accions, penes i sofriments, per no voler servir-me de cap part de mon ser, sinó per a honorar-lo, amar-lo i glorificar-lo. Aquesta és ma voluntat irrevocable, d'ésser tot d'Ell i fer-ho tot per son amor, renunciant amb tot el meu cor, a tot lo que el pogués desplau-re.
Jo us prenc, doncs, oh Sagrat Cor, per l'únic objecte de mon cor, el protector de ma vida, l'assegurança de ma salvació, el remei de ma fragilitat i de ma inconstància, el reparador de totes les faltes de ma vida i mon refugi segur a l'hora de la mort. Siau, doncs, oh Cor de bondat, la meva justificació envers Déu Pare, i aparteu de mi els raigs de sa justa ira. Oh Cor d'amor, jo poso ma confiança en Vós, perquè ho temo tot de la meva malícia i de la meva feblesa, mes ho espero tot de vostres bondats. Consumiu, doncs, en mi tot lo que us pugui desplaure i fer-vos resistència. Que vostre pur amor s'imprimeixi tant endins en mon cor, que jamai jo us pugui oblidar, ni ésser separat de Vós.
Jo us suplico per totes les vostres bondats que mon nom sia escrit en Vós, puix vull fer consistir tota m'ha felicitat i tota ma glòria en viure i morir en qualitat de vostre esclau. Així sia.