Pages

Subscribe:

Ads 468x60px

Consagració de les famílies al Sagrat Cor de Jesús

Oh Cor Sacratíssim de Jesús, Vós haveu manifestat a Santa Margarida Maria el desig de regnar sobre les famílies cristianes; veus aquí que avui venim, per donar-vos gust, a proclamar el vostre absolut imperi sobre la nostra. D'ara en endavant volem viure la vostra vida, volem que dins de la nostra família floreixin les virtuts, a les quals haveu promesa la pau amb la terra: Volem allunyar de nosaltres l'esperit del món que Vós haveu condemnat; Vós regnareu en el nostre enteniment per la senzillesa de la nostra fe, i en el nostre cor per l'amor vostre. Ell tot sol l'abrusarà per Vós, i la flama d'aquest amor la mantindrem viva amb la freqüent recepció de la Divina Eucaristia. Digneu-vos, on Cor diví, presidir les nostres reunions, beneir les nostres empreses espirituals i temporals, apartar els nostres afanys, santificar els nostres goigs i alleugerir les nostres penes. I si mai, per desgràcia, algun de nosaltres arribés a tanta dissort que us ofengui, feu-li memòria, oh Cor de Jesús, de què Vós sou ple de bondat i de misericòrdia pel pecador que es penedeix. I quan soni l'hora de la nostra separació i la mort porti el dol a la nostra família, tots nosaltres, així els qui se'n vagin com els qui es quedin, ens subjectarem als vostres eterns decrets. Serà de consol per nosaltres pensar que vindrà dia en què tota la nostra família reunida al Cel podrà cantar eternament la vostra glòria i els vostres beneficis.¡Que es digni El Cor Immaculat de Maria, que es digni el gloriós Patriarca Sant Josep oferir-vos aquesta consagració i conservar-nos la memòria d'ella en tots els dies de la nostra vida!
¡Visca el Cor de Jesús, nostre Rei i nostre Pare!