Pages

Subscribe:

Ads 468x60px

ACTE HEROIC DE CARITAT

Un Àngel allibera a les ànimes del Purgatori

L’Acte Heroic de caritat en favor de les ànimes del Purgatori consisteix en un espontani oferiment que, en favor de les ànimes del Purgatori, el fidel fa a Déu Nostre Senyor de totes les seves obres satisfactòries en vida i de tots els sufragis que ell pugui tenir després de mort.

Amb aquest oferiment no es dona més que la part satisfactòria de les obres, fruit especial i particular de cadascú; de tal manera que no priva al fidel de pregar per totes les intencions i persones que vulgui, ni al sacerdot d’aplicar la Missa per aquell que li demana.

Encara que en alguns llibres s’anomena vot heroic en favor de les ànimes del Purgatori, no és pròpiament cap vot, ni obliga amb pena de cap mena. Tampoc és necessari recitar cap fórmula especial, essent lliure cadascú de formular aquesta intenció i ofrena de la millor manera que li plagui.